Aviz juridic

Acest site web a fost realizat cu cea mai mare atenție posibilă. Persoana juridică menționată în subsol verifică și actualizează în permanență conținutul fiecărei pagini. Cu toate acestea, este posibil ca informațiile și circumstanțele legate de acestea să se fi schimbat în timp. Orice răspundere pentru daunele cauzate direct sau indirect de utilizarea acestui site este exclusă, cu excepția cazului în care acestea se bazează pe intenție sau neglijență gravă.

Acest lucru se aplică, de asemenea, tuturor site-urilor web la care se face trimitere de pe acest site web prin intermediul unor link-uri. Responsabilitatea pentru conținutul și forma acestor site-uri web rămâne a operatorului respectiv.

Aviz de securitate în legătură cu comunicarea prin e-mail

Luăm toate măsurile de securitate tehnice și organizatorice necesare pentru a stoca datele dumneavoastră personale, astfel încât acestea să nu fie accesibile terților sau publicului larg. În cazul în care doriți să comunicați cu noi prin e-mail, trebuie să vă informăm că această metodă de comunicare nu ne permite să garantăm pe deplin confidențialitatea informațiilor transmise. Prin urmare, vă recomandăm ca informațiile confidențiale să ne fie transmise exclusiv prin poștă.

Drepturi de autor și condiții de utilizare

Conținutul și designul acestui site web sunt protejate prin drepturi de autor.

Drepturile de autor și drepturile de utilizare a fotografiilor, imaginilor, graficelor și videoclipurilor (denumite în continuare "opere") sunt proprietatea LEONI AG ("LEONI") sau a unor terțe părți care le-au pus la dispoziția LEONI ("deținători externi ai drepturilor de autor").

Utilizarea pe orice suport și în orice mod - inclusiv publicarea, editarea, descărcarea, restructurarea/modificarea, inclusiv a numelor, duplicarea, distribuirea de copii sau alte tipuri de utilizare, precum și vânzarea și alte tipuri de transfer - a fotografiilor, imaginilor, graficelor și videoclipurilor care sunt conținute în acest site web și care nu au fost puse la dispoziție în mod specific în acest scop în cadrul rubricii "Centru media" este în general interzisă fără permisiunea scrisă expresă a LEONI și/sau a deținătorului extern al drepturilor de autor.

LEONI și/sau titularii externi ai drepturilor de autor acordă utilizatorului "Centrului media" un drept unic, revocabil, netransferabil, neexclusiv și gratuit, care se limitează în esență la teritoriul Republicii Federale Germania și la urmărirea scopului respectiv al operelor puse la dispoziție sub titlul "Centrul media" în scopuri editoriale interne în presa scrisă și online. În măsura în care titularii externi ai drepturilor de autor au fost de acord să permită utilizarea doar în condiții suplimentare, aceste condiții suplimentare trebuie, de asemenea, respectate, iar aceste limitări au prioritate față de cele ale LEONI, în măsura în care sunt definite mai strict; în fiecare caz în parte se va face referire expresă la aceste condiții.

Pentru o utilizare repetată, lucrările trebuie să fie descărcate din nou de la Centrul media.

Utilizarea operelor în mediile sociale (Facebook, Xing etc.) nu este permisă fără aprobare prealabilă.

Ori de câte ori lucrările sunt utilizate în publicații, se menționează sursa de referință a drepturilor de autor: LEONI și/sau textul specificat de deținătorul extern al drepturilor de autor trebuie să fie furnizate în mod expres în fiecare caz în parte.

În cazul presei scrise, solicităm trimiterea unui exemplar pentru revizuire, iar în cazul presei video și electronice, solicităm o notificare.

Orice altă utilizare, în scopuri publicitare, de marketing sau în alte scopuri, în special de natură comercială, precum și emiterea de sub-autorizații, nu este permisă decât în cazul în care aceasta a fost convenită în mod expres și în scris între titularul respectiv al drepturilor de autor și utilizator.

Licențele și/sau drepturile de utilizare a mărcilor comerciale sau a produselor descrise în lucrări și/sau a proprietății intelectuale încorporate în acestea și/sau a drepturilor de proprietate comercială (de exemplu, brevete, modele de utilitate, know-how etc.), nu sunt acordate nici în mod expres, nici implicit în acest sens.